Kysymyksiä

 

Take Ten: kysymyksiä ja vastauksia


1. Kasvojen muoto?

Kunkin henkilön kasvojen malli perustuu kasvoluiden rakenteeseen. Iho peittää kasvojen lihaksia ja pehmytkudoksia.

2. Ikääntymisen vaikutukset kasvojen ulkonäköön?

Ikääntymisen myötä lihasmassa pienenee kaikkialla elimistössä. Kasvolihasten lihasmassan pieneneminen aiheuttaa kasvoissa “tyhjän säkin” näköisen ilmiön. Tämä vähentää ihon jännitystä ja pingottuneisuutta joka yhdessä lihasten kimmoisuuden ja ihon elastisuuden pienenemisen kanssa aiheuttaa ryppyjä ja juonteita.

3. Mitä voidaan tehdä ikääntymisen merkkien välttämiseksi?

Perinteisellä plastiikkakirurgialla voidaan poistaa osa ihosta ja venyttää jäljelle jätetty iho tiukemmalle. Vaihtoehtoisesti voidaan ihon alle siirtää lisää henkilön omaa rasvaa ja näin saada iho tiukemmalle. Rasva siirretään esim. kyseisen potilaan omasta lonkasta. Nämä menetelmät ovat olleet käytössä pitkään ja toimivat. Haittapuolina mainitaan usein sekä plastiikkakirurgian kalleus ja sen kertakaikkisuus. Potilaalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tulos. Usein leikkauksen joutuu toistamaan muutaman vuoden kuluttua.

Laser hoidolla voidaan kontrolloiduissa oloissa polttaa ihoon arpia ja kuroutumisen avulla saada iho tiukemmalle. Tämä menetelmä ei ole niin radikaali kuin plastiikkakirurginen menetelmä. Toisaalta muutokset ovat vähäisempiä ja kaiken kaikkiaan laser voi olla kivulias menetelmä.

4. Mitä Take Ten tekee?

Perusperiaatteeltaan laite vaikuttaa siten, että se lisää kasvolihasten lihasmassaa ja muuttaa kasvolihasten muotoa.

Kehon kaikki lihakset muuttavat muotoaan koko ajan kun niitä rasitetaan. Harjoituksessa lihakset usein aluksi kipeytyvät, mutta kun harjoitusta jatketaan säännöllisesti kuntoutuvat lihakset ja rasitus tuntuu miellyttävältä. Säännöllinen harjoitus kuntouttaa ja vahvistaa lihaksia ja oikein toteutettu, tehokas (isometrinen) harjoittelu kasvattaa lihasmassaa. Aivan sama saadaan aikaan Take Ten laitteella kasvolihaksissa.

5. Kuinka Take Ten laite toimii?

Take Ten aiheuttaa kasvolihasten jännittymistä. Tämä saadaan aikaan laitteen kasvolihaksiin lähettämillä sähköisillä ärsykkeillä. Tyypiltään lihasten jännittyminen on lyhytkestoista ja suhteellisen intensiivistä.

Lihasten jännittymisjaksoa = tehojaksoa voidaan säädellä ½ sekunnin ja 2.5 sekunnin välillä. Jokaisen jännittymisjakson = tehojakson välillä on lepojakso. Sen kestoa voidaan säädellä 2 - 10 sekunnin välillä. Hoidon aikana toistetaan säädettyjä teho- ja lepojaksoja kymmenen minuutin ajan.

Take Ten laitteella annetun hoidon yhteydessä on tärkeää huomioida, että laitteen sähköärsykkeen intensiivisyys tulee säätää niin voimakkaaksi, että saadaan aikaan silmin näkyvä tai asiakkaan selkeästi tuntema lihasten jännittyminen. Mitä voimakkaampi lihaksen jännittyminen on sitä tehokkaampi on harjoituksen vaikutus. Mikäli lihasten jännittymistä ei tapahdu ei hoidosta ole hyötyä. (Kuten joissain micro-current = mikrojännite laitteissa, katso kohta 16.)

Take Ten ei ole mikään ihmelaite. Laitteen teho perustuu yksinkertaiseen neurofysiologiseen tosiasiaan.
Take Ten laitteella saadaan aikaan kasvolihasten kuntoutumisen ja kehittymisen kannalta optimaalinen lihasten harjoittaminen käyttämällä sähköistä ärsykettä.

On tärkeää huomioida, että Take Ten hoidon yhteydessä tulee käyttää ainoastaan erityisesti Take Ten laitteisiin kehitettyjä elektrodityynyjä. Nämä mahdollistavat riittävän voimakkaan sähköärsykkeen käytön ilman sivuvaikutuksia.

6. Koskeeko Take Ten hoito?

Ohjeiden mukaan toteutettuna Take Ten hoito on kivutonta.
Jos harjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan väärin voi mikä tahansa lihasten harjoittaminen aiheuttaa kipua ja lihasten kipeytymistä. Mikäli laitetta käytetään väärin voi hoito aiheuttaa kipua. Suosittelemme jokaiselle hoitoa antavalle huolellista paneutumista Take Ten laitteeseen ja sen käyttöön.

Tehokas harjoitus tuntuu aina lihaksissa. Asiakkaalla ei pitäisi hoidon aikana olla epäilystäkään siitä mitä tapahtuu. Tuntemukset hoidon aikana johtuvat lihasten liikkumisesta.
Mikäli asiakas valittaa epämiellyttävää tunnetta, säädä tehoja alas tai pidennä lepojaksoa. Huomioi kuitenkin, että mikäli lihasten jännittymistä ei tapahdu, ei hoidosta ole juuri mitään hyötyä.
Tarkkaile asiakkaitasi hoidon jälkeen. Useimmat venyttelevät ja hierovat kasvojaan hoidon päätyttyä. He tietävät ja tuntevat että heidän kasvolihaksensa ovat olleet harjoituksissa.
Muutamien Take Ten hoitokertojen jälkeen, lihaskunnon parantuessa, kasvolihakset alkavat nauttia “harjoitusten” rasituksesta ja sen jälkeisestä hyvänolontunteesta.

Ainutlaatuinen Baxendale Wave = sähköaalto, joka Take Ten laitteista tulee, on suunniteltu niin, että saadaan aikaan maksimaalinen teho minimaalisin epämiellyttävyyden tuntemuksin. Baxendale aallossa on sähköaallolle tyypillinen terävä aallonharja “pyöristetty”. Tämä mahdollistaa sen, että ärsyke saadaan kulkemaan elimistön poikkeuksellisen hyvin sietämällä tasolla ihon ja subkutaanien kudosten läpi. Aallon poikkeuksellisen hyvä sieto mahdollistaa myös pitemmän tehojakson käyttämisen. Pitempikestoinen tehojakso mahdollistaa sen, että ärsykeaalto ja hermoston välityksellä etenevä “viesti = supistumiskäsky” ehtii kulkeutua myös syvemmällä oleviin lihasryhmiin.

Ärsykkeen voimakkuus hoidettavalla lihasalueella nousee hitaasti sille tasolle joka tarvitaan koko lihasryhmän jännittymisen aikaansaamiseksi. Ärsykeimpulssin tiheys on mahdollisimman lähellä luonnollista tiheyttä, ollen noin 20 impulssia sekunnissa. Jännite lihaksessa vaihtelee 0 ja 20 milliampeerin välillä. Tehojakson lopulla lihakset ovat isometrisessä tilassa. Säädetyn tehojakson loputtua jännite laskee nopeasti ja lihas rentoutuu.

* Baxendale aalto, hidas jännitteen nousu, mahdollistaa korkeamman, harjoituksen kannalta tehokkaan jännitteen käyttämisen ja eri kasvolihasryhmien käsittelemisen ilman sivuvaikutuksia.
* Take Ten elektrodityynyt levittävät sähköaallon ja mahdollistavat suhteellisesti ottaen voimakkaiden sähköärsykkeiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Ärsyke ei aiheuta sivuvaikutuksia ihossa tai sen alaisissa kudoksissa. Sähköärsykkeen edetessä “leveämmällä rintamalla” saadaan säädetyn tehojakson aikana ärsyke sekä riittävän laajalle että riittävän syvälle.
* Take Ten Nuage puhdistusaine on suunniteltu käytettäväksi hoidon yhteydessä. Se ei reagoi sähkölle ja heikentää mahdollisimman vähän ärsykkeen tehoa.

Yksinkertaisemmissa laitteissa jännite nousee hyvin nopeasti aiheuttaen voimakasta “neulanpistokipua” elektrodin seudulla. Näissä menetelmissä hoidon kannalta riittävän voimakkaat sähköärsykkeet voivat aiheuttaa sivuvaikutuksia iholle ja pehmytkudoksille.

Take Ten hoitoa seuraavana päivänä saattavat jotkut henkilöt voivat tuntea kasvolihaksissaan raukeutta. Tämä on luonnollista harjoituksen jälkeistä lihasten raukeutta ja yleistä varsinkin silloin kun harjoitetaan rasitukseen tottumattomia lihaksia. Lihasten raukeus ja mahdollinen lievä kosketusarkuus ovat merkkejä siitä, että harjoitus toimii. Riittävä lepo (väh. 24 tuntia) Take Ten hoitojen välillä on tärkeää, jotta lihakset ehtivät palautua harjoituksen aiheuttamasta rasituksesta. Kuntouduttuaan ja totuttuaan harjoitukseen eivät lihakset enää kipeydy. Jos lihassärky on kovaa voi siihen käyttää lieviä särkylääkkeitä.

7. Mitä tapahtuu yhden hoitokerran = harjoituksen aikana?

Jo ensimmäinen Take Ten harjoitus antaa tuloksia. Kasvojen lihasten koko kasvaa koska lihasten nestepitoisuus lisääntyy. Tämä kertoo hoidon vaikutuksesta ja välitön tulos näkyy.( vrt. “pumppaus” / kehonrakentajat ) On kuitenkin huomioitava, että tämä vaikutus ei kestä kuin 12 - 24 tuntia. Varsinainen hoidon pitempiaikainen teho, joka johtuu lihasmassan lisääntymisestä, tulee näkyviin vasta useamman hoitokerran jälkeen. Lihasmassa lisääntyy 3 - 5 viikon säännöllisten, riittävän tehokkaiden harjoituskertojen tuloksena. Tulos pysyy yllä niin kauan kuin asiakas jatkaa ylläpitoharjoituksia.

8. Kuinka monta harjoitusta = hoitoa tarvitaan?

Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta periaatteessa 2 - 3 hoitokertaa viikossa 3 - 5 viikon ajan mahdollistavat sekä kasvolihasten kuntoutumisen että lihasmassan lisääntymisen. Ylläpitohoidolla ei lihasmassa enää lisäänny. Iäkkäämmillä henkilöillä kehitys on hitaampaa kuin nuoremmilla.

9. Onko harjoituksen lisäämisellä yli 2-3 kerran per viikko merkitystä?

Tästä ei ole etua. Voidaan sanoa, että jos asiakas tuntee tarvetta useampaan kuin 2 - 3 hoitokertaan viikon aikana niin yksittäiset hoitokerrat = harjoitukset ovat olleet liian kevyitä. Kun lihakset ovat väsyneitä ja ehkä hieman arkoja asiakas ei halua päivittäisiä hoitoja. Usein toistetut matalatehoiset hoidot voivat jopa vähentää lihasten kimmoisuutta ja pienentää niiden kokoa.

Oikea harjoitusten ja levon suhde on (sopivan) tehokkaat harjoitukset ja riittävä lepo. Perushoidon aikana on lepoajan oltava harjoitusten välillä vähintään 24 tuntia. Ylläpitohoidon aikana minimi lepoajan on oltava 48 tuntia.

10. Kuinka hoitojen tehoa voidaan säädellä hoitokertojen välillä?

Helpoimmin tämän voi tehdä säätämällä sähköärsykettä hoitokerroittain hieman suuremmalle. Kun henkilö on tottunut hoitoon kestää hän usein korkeampia säätöjä. Kuitenkin, jossain vaiheessa kukin saavuttaa ylärajansa, jonka yli hän ei halua säätöjä asetettavan.

Etene tehojaksoissa 1½ - 2 sekunnista 2½ sekuntiin tai lyhennä lepoaikaa 4 sekunnista kahteen sekuntiin. Etsi kullekin asiakkaalle sopiva jaksotus käyttämällä näitä kahta harjoituksen tehon säätelymenetelmää.

Tehojaksojen voimakkuutta säädetään Take Ten laitteen elektrodien säätönupeista. Kun kuulet tehojakson merkkiäänen, lisää asteittain sähköärsykkeen voimakkuutta kunnes riittävä lihasten jännittyminen on havaittavissa. Säädä voimakkuutta ainoastaan jännittymisjakson = tehojakson aikana.

11. Kuinka kauan Take Ten hoidon teho kestää?

Niin kauan kuin henkilö jatkaa kasvolihastensa harjoittamista = säännöllisiä ylläpitohoitoja.

12. Pitääkö ylläpitohoitoja ottaa samaan tahtiin kuin perushoitoja = kaksi kertaa viikossa ?

Ei. Hoitojen = harjoitusten väliä voidaan pidentää perushoidon jälkeen. Säännöllinen harjoitus joka 2 - 6 viikko ylläpitää kasvolihasten kuntoa aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa lihasharjoitus muitten lihasten kuntoa.

13. Mitä tapahtuu jos lopetan hoidon? Muuttuuko ulkonäköni entistä huonommaksi?

Harjoituksen lopettaminen palauttaa lihasten kunnon harjoittelua = hoitoa edeltävälle tasolle. Tämä tapahtuu suurin piirtein puolta hitaammin kuin lihasten kuntoutuminen. Ei ole kuitenkaan mitään syytä olettaa että lihasten kunto laskisi Take Ten hoidon aloittamista edeltävää tasoa huonommalle tasolle.

Entiset kehonrakentajat ja aktiiviurheilijat, jotka lopettavat kokonaan harjoittelun, kärsivät usein aiempaan kovaan harjoitteluun liittyneen korkean kalorimäärän tuomista “siirtymähaitoista”. Heidän energian kulutuksensa romahtaa harjoittelun päättyessä, mutta usein ainakin osa tavanomaista kovemmasta ruokahalusta jää.
Kasvolihasten harjoittaminen ei aiheuta lisäenergian tarvetta eikä lisää ruokahalua hoidon aikana tai sen seurauksena.

14. Mitä erikoista on Take Ten laitteen jännitteessä?

Tähän hoitoon liittyvässä jännitteessä ei ole mitään maagista tai mystistä. Avainasia on se, että sähköärsyke pistää lihaksen harjoittelemaan ja se, että säännöllinen harjoitteleminen lisää lihasmassaa. Sähköärsyke sinällään ei kasvata lihasmassaa.

15. Onko Take Ten Galvaaninen vai Faraadinen laite?

Tämä on hieman harhaanjohtava kysymys. Galvani kuoli v. 1798 ja englantilainen Faraday kuoli v.1867.
Galvaanisia laitteita käytetään työntämään ihoon hoitoaineita käyttämällä apuna jatkuvaa alhaista sähkövirtaa. Galvaaninen laite kehittää kemiallisten muutosten avulla sähkömagneettista energiaa joka ulkoisessa johtimessa ilmenee sähkövirtana. Nämä laitteet ovat halpoja, mutta eivät toimi lihasten kuntouttamisessa tai lihasmassan kasvattamisessa.

Faraday keksi mm induktion ja elektrolyysin lait. Induktiolaitteessa pienijännitteinen ensiövirta muutetaan suurjännitteiseksi toisiovirraksi käyttäen hyväksi magneettikentän nopeita vaihteluja.

Faraadiset laitteet ovat voimakkaampia kuin Galvaaniset laitteet. Niitä käytetään lihasten harjoittamiseen. Nämä laitteet toimivat, mutta niiden kontrolloitu sääteleminen on vaikeaa. Näillä laitteilla aikaansaadaan voimakkaita lihaskouristuksia.

Take Ten laitteen vertaaminen Faradisiin “kasvojen kiinteytyslaitteisiin” on sinällään oikeansuuntainen ajatus. On kuitenkin aina muistettava, että ainoastaan Take Ten laitteissa voidaan jännitettä säädellä tehokkaasti ja turvallisesti ilman epämiellyttävyyden tunnetta tai sivuvaikutuksia.

Kyseiset herrat kuuluvat jo historiaan. Niin myös heidän teorioidensa perusteella kehitellyt lääketieteelliset laitteet. Take Ten laite on pitkän nykyaikaisen neurofysiologisen tutkimus- ja kehitystyön tulos. Ilman nykyaikaista Take Ten laitteessa käytettävää tietokoneteknologiaa ei voi saada aikaan sitä tehoa ja turvallisuutta joka Take Ten laitteessa on saavutettu.

16. Onko Take Ten ns. mikrovirta laite?

Ei. Mikrojännite liittyy mikroampeereihin, jotka ovat yhden ampeerin miljoonasosia.
Nämä mikroampeeri-laitteet ovat täysin turvallisia, koska ne ovat niin heikkoja, että niillä ei ole juuri lainkaan lihasten supistumista aikaansaavaa tehoa. Asiakkaat eivät usein edes huomaa onko laite kytketty päälle ja tapahtuuko hoidon aikana ylipäätään mitään.

Koska Mikroampeeri-laite ei aiheuta lihasten supistumista ei se myöskään saa aikaan lihaksen kunnon kohentumista tai lihasmassan kasvua.

Take Ten laite kehittää milliampeereita. Milliampeeri on ampeerin tuhannesosa ja näin ollen tuhat kertaa voimakkaampi kuin mikroampeeri.

Take Ten laitteet = milliampeerit oikeina “annoksina” saavat lihaksen supistumaan. Säännöllisesti ja oikein harjoitetun lihaksen kunto kohenee ja lihasmassa lisääntyy.

17. Onko mitään tilannetta jossa Take Ten ei toimi?

On. Joillakin henkilöillä on suhteellisesti ottaen poikkeuksellisen pienet lihakset kasvoissa. Mikäli tällainen henkilö on ylipainoinen ja hänen kasvonsa ovat “lihavat” ja posket velttoina roikkuvat, eivät Take Ten hoidon tulokset näy ulkoisesti. Näissäkin tapauksissa, mikäli lihasten supistuminen voidaan hoidon aikana havaita, pitäisi harjaantumista ja lihasten kasvua tapahtua. Ulkomuoto voi kuitenkin muuttua hyvin vähän, jos lainkaan.

18. Kenelle Take Ten hoito ei sovi?

Take Ten laitteilla annettu hoito ei sovi henkilölle jolla on sydämentahdistin tai jokin muu sähköinen kirurgisesti asennettu laite kehossaan. Kaksi sähköistä laitetta saattavat sotkea toistensa toimintoja.

Henkilöiden, joilla on hermostollisia tai lihasten hallintaan liittyviä häiriöitä tai sairauksia, kuten multippeliskleroosi, epilepsia tai migreeni, tulee keskustella lääkärin kanssa ennen mahdollista hoitoa.

Mahdolliset kontraindikaatiot tulee aina selvittää ennen asiakkaalle annettavaa ensimmäistä hoitokertaa. Kaikille asiakkaille kannattaa aina kertoa mahdollisista epämiellyttävistä tuntemuksista ennakkoon.